Agro Block & Homefarm

Plantekasser af genbrugsmaterialer

  • Vi bruger plastaffald til dekorative plantekasser.
  • Vi køber plastaffald og bruger det til vores produkter.
  • Vi gør plastaffald til en værdifuld ressource.

Vi håber at bidrage til en verden uden plastaffald i miljøet!

Ansvarligt forbrug

At opnå økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores økologiske fodaftryk ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger varer og ressourcer på.

Effektiv forvaltning af naturressourcer

Effektiv styring af vores delte naturressourcer og den måde, vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer på, er vigtige mål for at nå dette mål.

FN's mål for bæredygtig udvikling

FNs mål for bæredygtig udvikling tilskynder industrier, virksomheder og forbrugere til at genanvende og reducere affald er lige så vigtigt, ligesom det er at støtte udviklingslandene til at bevæge sig mod mere bæredygtige forbrugsmønstre af 2030.
FN's mål for bæredygtig udvikling nr. 12-ansvarligt forbrugslogo

Ansvarligt forbrug

Ansvarligt forbrug er et ud af 17-målene for bæredygtig udvikling, som er en del af udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling over for 2030.

Agro Blockrolle

Agro Block bidrager til ansvarligt forbrug og produktion ved at omdanne affald til råmaterialer og dermed: Reducere mængden af ​​affald og reducere behovet for nye råvarer.